Eikra ungdom

 

Eikra driver i samarbeid med flere etater som skole, hjem, barnevern, ppt og bupp et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom med liten eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked.

 

Gjennom dette arbeidet ønsker vi på Eikra å motivere deltagerne til å gjenoppta skolegang eller komme nærmere det ordinære arbeidsmarkedet, samt og hindre langtidsavhengighet av trygdeytelser.

I dette dagtidstilbudet følger deltakerne et individuelt program bestående av arbeidstrening, oppfølgingssamtaler, trening, turer og ulike aktiviteter. Deltakerne er på Eikra alt fra 1-5 dager pr uke.

Vi håper også å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag og hindre passivisering.

Mål

Målet er å hjelpe skoletrøtte ungdommer tilbake på sporet, – på sporet av skolegang, jobb og en bedre framtid. 

Vi vil styrke og støtte ungdommen i å mestre sitt eget liv og komme i gang med å gjenskape en god forbindelse til hjemmet, skolen og en aktiv fritid.Vi vil bidra til å stoppe negativ utvikling i forhold til rus, kriminalitet, frafall fra skole og  en lite hensiktsmessig sosial atferd.

Arbeidsmetode

Vi vet at langsiktig og tett oppfølging er det som ser ut til å ha best effekt. For oss betyr dette at vi vil ha få ungdommer pr dag som vi er mye sammen med. Alle skal oppleve følelsen av å bli sett. Det å ha trygge voksenpersoner vil ofte være med på å stabilisere og legge grunnlag for endring.

Vi tror på viktigheten av å ha fokus på flere arenaer samtidig. For oss vil dette si de tre hovedarenaene hjem, skole/arbeid og fritid.  Det som skjer på en arena vil påvirke de andre. Vi prøver å kartlegge hver enkelt slik at vi kan tilpasse og følge opp der det til enhver tid er mest behov. 

Ta kontakt med oss direkte eller gjennom skole/NAV dersom du ønsker å høre mer om tilbudet.

 

Til toppen