Eikra skole

 

Ikke alle barn klarer en vanlig skoledag. Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

 

Gården som pedagogisk ressurs.

Noen barn og ungdommer har en utfordrende hverdag på skolen. Ikke alle elever får til å følge en vanlig skoledag. Noen trenger også andre typer opplæringsarenaer som både gir voksenkontakt og læring gjennom praktiske oppgaver. En skoledag på Eikra Gard er et slikt alternativ.

Mestring og trivsel

"Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestringsopplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sin mangfoldige rammer er en suveren arena for dette."(Jolly, 2007). 

Hva driver vi på med på gården? 

Vi har økologisk gressproduksjon og hest, to geiter som forhåpentligvis blir til flere etterhvert, dessuten har vi katter og en hund. 

Hvordan kan en dag på Eikra Gard være?

 •  •Hver morgen samles vi til frokost og en te/kaffe kopp.
 • •Vi går gjennom og fordeler dagens arbeidsoppgaver.
 • •Dyrene må fores og stelles.
 • •Lunsj må tilberedes – her kan dere være med å velge hva vil skal lage ut i fra årstiden.
 • •Måltidet skal det være en hyggelig ramme rundt – her skal vi nyte maten og den gode samtale.
 • •Diverse aktiviteter i forhold til årstiden.
 • •Samling med oppsummering av dagen og loggføring på pc. 

Aktiviteter

 • •Hagestell
 • •Dyrestell
 • •Vedproduksjon
 • •Friluftsliv
 • •Vedlikehold og reparasjoner
 • •Matlaging

Vi har en flott natur rundt gården som vi kan bruke til fots eller på ski, ake, ri på hest eller kjøre vogn.

Velkommen til en annerledes skoledag sammen med folk og dyr på Eikra!


Ta kontakt med oss direkte eller din skole dersom du ønsker å høre mer om tilbudet. 

Til toppen