Eikra verdier

 

Verdighet:

Hos oss skal alle oppleve å bli møtt og bekreftet som verdifulle mennesker. Ingen  skal oppleve seg nedverdiget.

 

Anerkjennelse:

Vi ønsker å anerkjenne den enkelte for den de er, og gi positive og tydelige bekreftelser på ressurser og sterke sider

 

Omsorg og tid:

Vi ønsker å gi våre brukere en opplevelse av ekte/ personlig omsorg og av å bli satt av tid til.

 

Arbeidsmetode:

Vi tror på endring gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Dette er vår grunnleggende holdning, og det viktigste punktet i vår metodiske tilnærming. Gjentagende bekreftelser på det positive hos den enkelte tror vi vil skape positiv endringsvilje.

Til toppen